Skip to content

Hanke toteuttaa erilaisia ja eritasoisia tietoiskuja ja työpajoja

Digikuntoon 2022 -hankkeen tavoitteena on parantaa Itä-Uudellamaalla sijaitsevien pienyritysten
digitaalista markkinointia tarjoamalla menetelmiä ja toimintamalleja digitaaliseen toimintaympäristöön

Hanke toteuttaa erilaisia ja eritasoisia tietoiskuja ja työpajoja. Työpajoissa yrittäjät pääsevät kehittämään omia verkkosivujaan, perustamaan yritykselleen verkkokaupan sekä ottamaan sosiaalisen median kanavia käyttöön markkinoinnissaan.
Tarjoamme yrityksille työkaluja, joilla yrittäjä lisää ymmärrystään omien asiakkaidensa tarpeista mitä tulee yrityksen palveluihin ja tuotteisiin. Työkalut auttavat suunnittelemaan viestintää ja markkinointia, joka tavoittaa asiakkaat oikeissa kanavissa ja oikeanlaisella viestillä. Yrittäjät pääsevät konkreettisesti kehittämään omia palvelujaan digitaaliseen toimintaympäristöön sopiviksi.

Hankkeen rahoittaa SILMU ry ja hankkeen toiminta-aika on 1.4.2021 – 28.2.2023

VOIT OSALLISTUA, JOS
• Yrityksesi sijaitsee Itä-Uudellamaalla.
• Yrityksesi liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa.
• Yrityksessäsi on alle 10 työntekijää.

SILMU ry:n toiminta-alueen kunnat

– Askola
– Lapinjärvi
– Loviisa
– Myrskylä
– Mäntsälä
– Pornainen
– Porvoo
– Pukkila
– Sipoo

Oikeat kanavat oikeille asiakkaille oikealla viestillä, Palvelumuotoilun avulla

Opimme tunnistamaan oman yrityksemme asiakaskohderyhmät.
Opimme tunnistamaan asiakkaidemme ostokäyttäytymistä.
Opimme löytämään asiakkaidemme käyttämät kanavat.
Kehitämme tarjontaamme asiakkaillemme.
Hyödynnämme tietoa digitaalisten kanavien ja työvälineiden kehittämisessä.

Yrityksen verkkosivut pystyyn ja/tai kuntoon

Perustamme verkkosivut omalle yritykselle.
Varmistamme verkkosivujen toiminnallisuuden ja saavutettavuuden.
Hyödynnämme verkkoanalytiikkaa verkkosivujen toiminnan kehittämiseksi.

sosiaalinen media käyttöön markkinoinnissa

Luomme sosiaalisen median kanavia omalle yritykselle.
Opimme päivittämään some-kanavien sisältöä.
Opimme hyödyntämään somea markkinoinnissa.
Hyödynnämme analytiikkaa some-kanavien käytön tehostamiseksi.

verkkokauppa (tai digitaalinen ajanvaraus) käyttöön

Tunnistamme erilaisia verkkokauppa-alustoja.
Perustamme verkkokaupan omalle yritykselle.
Opimme markkinoimaan verkkokauppaamme.
Hyödynnämme analytiikkaa verkkokaupan toiminnan tehostamiseksi.