Skip to content

toimintamme aiheet avattuna

Oikeat kanavat oikeille asiakkaille oikealla viestillä, Palvelumuotoilun avulla

Opimme tunnistamaan oman yrityksemme asiakaskohderyhmät.
Opimme tunnistamaan asiakkaidemme ostokäyttäytymistä.
Opimme löytämään asiakkaidemme käyttämät kanavat.
Kehitämme tarjontaamme asiakkaillemme.
Hyödynnämme tietoa digitaalisten kanavien ja työvälineiden kehittämisessä.

Yrityksen verkkosivut pystyyn ja/tai kuntoon

Perustamme verkkosivut omalle yritykselle.
Varmistamme verkkosivujen toiminnallisuuden ja saavutettavuuden.
Hyödynnämme verkkoanalytiikkaa verkkosivujen toiminnan kehittämiseksi.

Sosiaalinen media käyttöön markkinoinnissa

Luomme sosiaalisen median kanavia omalle yritykselle.
Opimme päivittämään some-kanavien sisältöä.
Opimme hyödyntämään somea markkinoinnissa.
Hyödynnämme analytiikkaa some-kanavien käytön tehostamiseksi.

Verkkokauppa (tai digitaalinen ajanvaraus) käyttöön

Tunnistamme erilaisia verkkokauppa-alustoja.
Perustamme verkkokaupan omalle yritykselle.
Opimme markkinoimaan verkkokauppaamme.
Hyödynnämme analytiikkaa verkkokaupan toiminnan tehostamiseksi.